Süryani Şarabı

İnancına bağlı bir toplum olan Süryanilerin
kültüründe şarap önemli bir yer tutar.
Şarapçılık eski Mezopotamya ve Anadolu
kültürünün önemli öğelerinden biridir. Bu güne
kadar yörede yaşayan Süryaniler, 5 bin yıldır
bağlarda ürettikleri besin değeri yüksek üzümleri
ev ortamında hiçbir katkı maddesi kullanılmadan
geleneksel yöntemlerle şarap haline getirerek
yıllarca korunmasını sağlamışlardır.
Hıristiyanlar için kutsal olan şarap Mardin'de
yaşayan biz Süryaniler içinde binlerce yıldır önemli
bir içecek olmuştur. Müslümanlarla bir arada
yaşadığımız için şarap yapım tekniklerinde fazla
bir gelişme gösterilememiş; şarap yapımı daha çok
evlerde yapılan üretimle sınırlı kalmıştır. Her aile
kendi ihtiyacı kadar şarap üretmiştir. Ancak son
dönemde Süryani şarabına yurtiçi ve yurtdışından
artan ilgi ve talep, binlerce yıllık bu kültürü ve tadı
şarap severlere sunma zamanın geldiğini
hatırlatmıştır. Mezruna ve Kerkuş üzümlerinden
beyaz; Öküzgözü ve Boğazkere üzümlerinden ise
kırmızı şarap üretmekteyiz. Özel küpler içerisine
doldurulan bu şaraplar, mahzenlerde 45-60 gün
süre ile gömülü tutularak o eşsiz tadına
ulaşmaktadır.